Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Ministry, "Kaif" ("Dark Side of the Spoon" - Warner Bros, 1999)


I love the silence I'm in.
I think I dreamed this before
Some lives seem so incomplete
Some just keep coming back for more

Where did the time go?

I can't remember how it end
Don't even know who I am
A fading memory
A fading image redrawn
Can't wait for ever more

Where did the time go?

Remember things I never said
I've seen the faces before
I hope the future is dead
The dead keep asking for more

Where did the time go?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αυτά, λέει, σας άρεσαν:

Ετικέτες